Lenscontrole

Wanneer men contactlenzen draagt is het zeer belangrijk om de ogen en de lenzen te laten controleren. Advies hierbij is ieder half jaar (ook als er geen klachten zijn). Uw ogen zijn een kostbaar bezit. Daar bent u dus terecht zuinig op!

Tijdens een lenscontrole controleren we: de sterkte, de gezondheid van het oog, of de lens nog correct past bij de huidige situatie en eventueel mogelijke andere klachten.